top of page

Henriikka Gröndahl's Eurydice gives her character an equal footing with Orpheus, which is something you don't always get. It's an impressive performance with purity and sincerity of expression that takes into consideration the extreme suffering and exquisite joy that humans are capable of experiencing.

OperaJournal/ Keris Nine 9/9 2018

Opera med guldrgrepp

Euridice, som sjungs av sopranen Henriikka Gröndahl, gör också hon ett övertygande och gripande känslofullt porträtt med sin varma och balanserade stämma så uttrycksfull.

=

Opera with a golden hold

Euridice, sung by soprano Henriikka Gröndahl, makes a convincing and movingly emotional portrait with her warm and balanced voice, so expressive.

Västerbottenskuriren 9/3 2018

Men det som framför allt ger tolkningen feministisk kraft är att vi i den drivande huvudrollen som Orfeus ser en kvinna som föreställer en kvinna. Susanna Levonen som Orfeus och Henriikka Gröndahl som Euridice lyfter fram både ömhet och erotik hos sitt kärlekspar. (...) det blir ett vackert samspel mellan henne (Levonen) och Eurydike i Henriikka Gröndahls välsjungande, gripande gestalt.

=

But the thing which above all gives the interpretation its feministic power, is that we in the leading role as Orfeo see a woman portraying a woman. Susanna Levonen as Orfeo and Henriikka Gröndahl as Euridice bring out both tenderness and eroticism in their loving couple. (..) there is a beautiful connection and interplay between her (Susanna Levonen) and Euridice in the moving character, beautifully sung by Henriikka Gröndahl.

Bo Lövendahl SvD 11/3 2018

Henriikka Gröndahl gör ett klangligt skimrande porträtt av den kärlekstörstande och tvivlande Euridice.

=

Henriikka Gröndahl portrays the lovelorn and doubting Euridice with shimmering vocal quality.

Johanna Pulsson DN 12/3 2018

Euridice gör med stor värme av Henriikka Gröndahl . Den undersköna, komplexa men långt ifrån komplicerade musiken tröstar i denna djupdykning i kärleken på liv och död.

=

Euridice is portrayed with great warmth by Henriikka Gröndahl. The wonderful, complex but far from complicated music consoles us in this plunge into the life and death of love.

Norrbottesnkuriren Yvonne Rittvall 08-03-13

Äkta kärlek finns bara hos den unga slavinnan Liú, som ger sitt liv för prins Calaf. I sin stora aria berättar hon om sitt livs stora hemlighet: hon har älskat honom ända sedan han en gång log mot henne. (I denna uppsättning kastar sig Liú oväntat över Calaf i inledningsscenen och börjar hångla intensivt, iklädd svart skinnkjol.)

Underbara Henriikka Gröndahl ger Liù liv, med en röst som vibrerar av värme och styrka.

=

True love is only found in the young slave servant Liú, who sacrifices her life for prince Calaf. In her great aria she reveals the great secret of her life so far: She has loved him since the day when he first smiled at her. (In this production Liú unexpectedly throws herself at Calaf in the opening scene and starts making out with him, dressed in a black leather skirt.) Wonderful Henriikka Gröndahl gives Liú life, with a voice vibrating with warmth and power.

Bo Lövendal SvD 19/9 2017

 Då är det skönt att vila i Henriikka Gröndahls varmt expansiva Liú som verkligen gör musik tillsammans med Folkoperans orkester och kör under ledning av Marit Strindlund.

=

it is a delight to repose in the warm expansive Liú of Henriikka Gröndahl, who really makes music together with the orchestra of Folkoperan under Marit Strindlund.

Gunilla Brodrej Expressen 19/9 2017

Rollkaraktären Liú är slavinnan som utan att blinka offrar sin heder och sin kärlek för Calaf. När jag tänker på hennes förmåga att fysiskt uttrycka sin kärlek scentekniskt, förstår inte jag varför Calaf inte hyser starkare känslor för henne. Hans beteende är snarare föraktfullt. Det hjälper inte heller att kvällens operasångare/aktör är strålande i sin roll som Liú. Hon behärskar sångtekniken, har rösten, utstrålningen och ett tydligt kroppsspråk som driver handlingen framåt. Hennes insatser står ut som en ensam röd blomma i en bukett.

=

The caracter Liú is the slave who without hesitation sacrifices her honor and her love for Calaf. When I think back at her ability to physically express her love on stage, I cannot understand why Calaf doesn't hold stronger emotions for her. His behaviour is rather more spiteful. It didn't help either, that the singer/actress this evening is radiant in her role as Liú. She has the technique, the voice, the charisma and the body language to carry the story forward. Her achievements stand out like a singular crimson flower in a bouquet.

Kulturbloggen 19/9

"Solisterna Monica Danielsson som Gumman och Henriikka Gröndahl som Jorun tolkar sina roller med bravur. Det är helt enkelt fantastiskt bra sjunget med en stark närvaro verket igenom... samtidigt är det svårt att inte imponeras av den virtuosa precisionen i Gröndahls gestaltning"

=

The soloists Monica Danielsson as the old Lady and Henriikka Gröndahl as Jorun play their parts with bravura. It is quite simply astonishingly well sung with an intense presence allthrough the piece.---- at the same time it is hard not to be impressed by the virtuous precision in Gröndahls portrayal"..

Magnus Haglund Göteborgsposten 22/7

"Gröndahl hade imponerande kontroll på det krävande tonspråket"

=

"Gröndahl was in impressive command of the demanding score."

Lars H Jonsson

http://www.corren.se/kultur/teater/magi-mystik-och-karlekens-sorger-6452248-artikel.aspx

"sopranen Henriikka Gröndahl stod för sången med en rent underbar klar lyrisk röst."

=

"The soprano Henriikka Gröndahl sang with a purely wonderful and clear lyric voice."

Lars-Erik Larsson

http://www.skanskan.se/article/20130720/NOJE/130729977/1007/-/finns-inget-battre-ord-an-masterverk

"Sångligt sett är det mycket fina prestationer som vi bjuds på och detta gäller särskilt i allra högsta grad från Henriikka Gröndahl. Roligt att åter få uppleva hennes vackra och klara sopranstämma"

=

"Singing-wise we are treated to very fine accomplishments, and this especially from Henriikka Gröndahl. It is a pleasure to once again be graced with her beautiful and clear toned soprano voice."

Mogens kulturblogg

http://kulturbloggen.com/?p=72902

"Rollen (Jorun) sjöngs ... utsökt vackert och inkännande av Henriikka Gröndahl"

=

"The part of Jorun was sung.. exquisitely and sensitively by H G.."


Karin Helander SvD

http://www.svd.se/kultur/scen/karv-kansloladdad-i-arkaisk-skonhet_8363250.svd

"Pamina sjungs av sopranen Henriikka Gröndahl och det med en lätthet där tonerna bara flödar, en fantastiskt fin Mozartsångerska som får mig att tänka på en storhet som Elisabeth Söderström!" =

"Pamina is sung by the soprano Henriikka Gröndahl, with a brilliant lightness and flow of the notes -- a fantastic Mozartian singer who brings to mind the greatness of the likes of Elisabeth Söderström!"

P4 Sjuhärad

"Dock en eloge till Henriikka Gröndahl för en Pamina som skimrar lyriskt i sin stora och rena kärlek till Tamino, outtröttlig och ljuv."

=

"Great credit to Henriikka Gröndahl for a Pamina who shines lyrically in her great and pure love for Tamino, incessant and sweet."

www.bt.se/kultur/recensioner/​magisk-flojt-pa-operan

"Henriikka Gröndahls Pamina är både varm och mjuk i gestaltning och röst ..."

=

"H Gs Pamina is both warm and soft in portrayal and voice..."

www.svd.se/kultur/scen/hetsig-trollflojt-i-goteborg

"Taminos käraste, den rödhåriga argbiggan Pamina (hjärteknipande Henriikka Gröndahl) är temperamentsfull och säker i stället för gnälligt offer, som hon ofta blir."

=

"Tamino's beloved, the redheaded shrew Pamina (heartbreaking Henriikka Gröndahl), is full of temper and character, and not the whining victim as she is often being portrayed."

gt.expressen.se/kultur

"Men detta är i hög grad kvinnornas trollflöjt. Båda de kvinnliga huvudrollerna, Henriikka Gröndahl som Pamina och Karolina Andersson som Nattens Drottning, fyller sina roller med både skådespel och mycket välljudande och starka röster..

Pamina är i den här tolkningen mycket mera stark och stridbar än värnlöst offer ” Bohuslänningen.se

=

" But this is very much a Flute of the ladies in the cast. Both female leading parts, Henriikka Gröndahl as Pamina and Karolina Andersson as the Queen of the Night, fill their roles with both fine acting and very well sung and projected voices... Pamina is, in this portrayal, a much stronger and feistier girl than just a vulnerable victim.."

”Henriikka Gröndahl är mer återhållsam som Pamina och gör en fin gestaltning av hennes övergivenhetskänslor i andra akten. Ja, detta är ett av de vackraste ögonblicken i denna självlysande, men inte övertydliga uppsättning: när Tamino långsamt snurrar runt, runt på en vridscen i mitten av rummet samtidigt som Pamina försöker uttrycka sin förtvivlan över den man som oupphörligen närmar sig och glider ifrån henne.” Magnus Haglund, Göteborgsposten

=

"Henriikka Gröndahl is a more contained Pamina and portrays her feelings of abandonment and loss beautifully in the second act. Yes, this is one of the finest moments in this radiant production: when Tamino slowly turns 'round and around on a revolving stage at the centre of the space, whilst Pamina tries to express her despair over this man who incessantly approaches and then glides away from her."

"Musetta (Henriikka Gröndahl) grälar med Marcello men spelar samtidigt upp hela sin sexualitet medan Mimì mest är mesig"

=

"Musetta is arguing with Marcello, simultaneously conveying her entire sexuality, whilst Mimi mostly is soppy" expressen.se

"några av sångsolisterna är verkligen utmärkta. Förutom Bezdüz och Juntunen är också Henriikka Gröndahl och Fredrik Zetterström mycket bra som Marcello och Musetta". Magnus Haglund, GP

=

"Some of the singers are quite outstanding. Apart form Bezdüz and Juntunen, Henriikka Gröndahl and Fredrik Zetterström are also very good as Marcello and Musetta".

"The award-winning Finnish singer, Henriikka Gröndahl, has stepped up to the mark in a formidable performance as Mimi, opposite Peter Auty as Rodolfo,”

the Scotsman

”However, it is writer Rodolfo’s doomed romance with Mimi, the girl upstairs, which the production’s believability hinges on and Peter Auty and stand-in Henriikka Gröndahl carry their parts admirably, their tragedy lifting the central characters outwith time and place. This is a top-notch version of the hippest opera around. Catch it while you can” Mackenzie, Edinburgh Evening News

"Kärleken mellan unga Nannetta och Fenton är för övrigt en del av intrigen som inte tyngs av trött komik. Den är äkta, lekfull och påhittig och kommer att stå som en motpol till den äldre generationens intrigerande. Där känns Shakespeare: naturen är den bedagade civilisationens överman. Och på dess sida står kvinnorna. Nannetta – gjord av en Henriikka Gröndahl, en trevlig ny scenbekantskap – ingår i ett starkt kvinnokollektiv. Det får Göteborgsoperans uppsättning intressant och fint fram.”

=

"The love between the young Nannetta and Fenton is a part of the plot which is not burdened by tired comedy. It is sincere, playful and witty, and stands out as a counterpart against the intriguing elder generation. That is where Shakespeare is truly felt: Nature is superior to the fading generations. And on its side stand the women. Nannetta, sung by Henriikka Gröndahl - a fine new acquaintance - is part of a strong female community. This is portrayed in a pleasant and interesting way in this production at the Göteborg opera."

Bohuslänningen

bottom of page